Regulamin

Regulamin Wysoco Fest 2023

ustanowiony 03.06.2022 r.

zaktualizowany 31.05.2023r.


I Postanowienia ogólne II Treść regulaminu
III Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych